Feedback

If you enable quiz feedback, then students will receive question feedback on every answer (right or wrong).

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: Čeština